หมอบิวตี้ ว 69940

พญ.จุฑาธิณินท์ ผิวผ่อง (หมอบิวตี้)

Dr.Juthathinin Piwpong

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ว 64684

ประวัติ / Education

 • Doctor of medicine,Rajavithi hospital ( First class honor with Gold medal) เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง
 • Intraining Master of science in Aesthetic medicine ,DPU (ปริญญาโท สาขาเวชศาสตร์ความงาม)
 • รับเกียรติบัตรและเข็มรางวัลเกียรติคุณแพทย์ผู้ที่รับคัดเลือกด้านการเรียน คุณธรรม จริยธรรมจากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 • เข้าร่วมงานรับรางวัล Top 5 หัตถการ Botox Allergan และฟิลเลอร์ Juvederm , Allergan Medical institute
 • Certificate of achievement completed the basic aesthetic course
 • Certificate of achievement completed the advance filler course
 • Certificate of attendance cosmetic dermatology 2022 : step up beyond limitations ,RAMA dermatology
 • Certificate of attendance Everything You need to know about dermatology, Department of dermatology of chulalongkorn university
 • Certificate of attendance Practical dermatology,Dermatological society of Thailand
 • Certificate of attendance Refreshing course in dermatology, Dermatological society of Thailand
 • Certificate of attendance Practical dermatology 2023 , RAMA dermatology
 • Certificate of attendance cosmetic dermatology 2023 : Tip to success ,RAMA dermatology
 • Certificate of attendance Dermatology for medical personnel ,RAMA dermatology
 • Certificate of attendance Beauty Against Gravity by using Newton -COG ( multi bidirectional thread for facial lifting and nose augmentation
 • Certificate of attendance Eye revitalization with 2CM technology filler
 • Certificate of attendance MD codes Live Immersion Tour 2023 ,by Allergan aesthetic filler
 • Certification of achievement New revenue clinical for Advance Mesotherapy by Dr.Kim ,Byungsun ,Korean college of cosmetic Surgery & medicine,Korean association for laser ,Dermatology and trichology,Korea association of stem cell therapy.
 • Certification of achievement of training Hand on Filler : How to treat Sunken cheeks and lift the face , RMI
 • Certification of achievement of training Hand on Filler : How to achieve under eye and mid face, RMI
 • Certification of achievement of training Hand on Filler : How to beautify lower face: Chin & jawline , RMI
 • Certification of achievement of training Hand on Filler : How to beautify lips
 • Certification of achievement of training Hand on Botox total face ,RMI
 • Certification of achievement of training Hand on Thread lift of total face ,RMI
 • Certificate of achievement management of Acne conference , Dermatology department of Chulalongkorn hospital
 • Attendance of Move forward with healthy aging conference ,MFU
 • Attendance of Funtamental of toxin ( Botox) , Allergan Medical institute
 • Attendance of complication management of filler , Allergan Medical institute
 • Training of Ultraformer III and Ultraformer MPT
 • Training of Picosecond laser – Training and Hand on Thread lift
 • Training and Hand on of Juvederm volite and Sculptra
 • เข้าร่วมงานประชุม ความงามระดับโลก AMWC 2024 (Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress) ที่กรุง มอนติคาร์โล ประเทศ โมนาโค