หมอไบร์ท ว 63703

นพ. สุภเวช อารีอาสนธรรม (หมอไบร์ท)

Dr.Supavej arraeesuthum

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ว 63703

ประวัติ / Education

 • Medicine School Siam University
 • In training allergen AMI in house training
 • Toxin Seminar, Allergan Medical Institute
 • Basic to Advanced Knowledge of Botox and Filler injection, Allergan Medical Institute
 • Basic -Intermediate-Advance Botox Filler Thread – lift No.1 training
 • In house training Periorbital area Temporal area and Jawline Galderma
 • Merz Cadever workshop 2023
 • Unraveling the Science of Dermal-Filler facial, The Galderma Thailand
 • Dermal and Facial Lifting, The Galderma Thailand
 • A Holistic Treatment to Lift the Face, The Galderma Thailand
 • Secret Tips of Ideal Perfection and Face Contouring, Medyceles Academy
 • Filler-Associated Morbid Complications & Management, RAMA Dermatology
 • New Paradigm of Skin Rejuvenation Using Dot Polynucleotide, RAMA Dermatology