หมอแตงกวา ว.58249

พญ.พิมพ์ย่า บุณยทุมานนท์ (หมอแตงกวา)

Dr.Phornprapa Boonmakat

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ว 58249

ประวัติ / Education

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยามหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา St. John’s Institute of Dermatology, King’s College London สหราชอาณาจักร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรระยะสั้นทางเลเซอร์ผิวหนัง ภาควิชาตจศัลยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 • ผ่านการอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการฉีดโบทูลินุ่มท็อกซิน และ ฟิลเลอร์ขั้นสูง โดยเทรนเนอร์ชั้นนำของประเทศ สามารถฉีดโบทูลินุ่มท็อกซินและฟิลเลอร์ได้อย่างชำนาญในทุกข้อบ่งชี้
 • ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการใช้เครื่องพิโคเลเซอร์ ได้แก่ Picoway, Picodiscovery, Picosure และ Picoplus และเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับแพทย์ในองค์กร
 • ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการใช้เครื่องยกกระชับ ได้แก่ Ultraformer, Ultherapy, Thermage, Morpheus และ Potenza
 • ประกาศนียบัตรการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการร้อยไหม I-thread, Mint และ Tesslift Soft สำหรับการยกกระชับใบหน้า, ยกคิ้ว (Brow lift) และยกหางตา (Foxy eyes) โดยเทรนเนอร์ชั้นนำของประเทศ
 • ประกาศนียบัตรการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการใช้เครื่องอัลตราซาวน์ในการตรวจประเมินและทำหัตถการบนใบหน้า
 • ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการฉีด Collagen Biostimulators ได้แก่ Sculptra และ Radiesse
 • นักกายวิภาคศาสตร์ในงาน Cadaveric Workshop สำหรับการฉีดโบทูลินุ่มท็อกซิน ฟิลเลอร์ และร้อยไหม จัดโดย Siriraj Training and Education Center (SiTEC)
 • แพทย์พี่เลี้ยงประจำกังนัมคลินิกปี 2566-2667
 • เข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านผิวหนังและความงามอย่างสม่ำเสมอทั้งในและต่างประเทศ