หมอยิม ว68888

พญ.พรประภา บุญมากาศ (หมอยิม)

Dr.Phornprapa Boonmakat

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ว 68888

ประวัติ / Education

 • Doctor Of Medicine , Dalian Medical University , China
 • Certificate Internship at Singburi Hospital
 • Certificate of achievement of training Hand on Filler : How to beautify Lower face;Lip, Chin and Jawlines , RMI
 • Certification of achievement New revenue clinical for Advance Mesotherapy by Dr.Kim ,Byungsun ,Korean college of cosmetic Surgery & medicine
 • Certificate of attendance Sculptra Exclusive Hands-on Workshop
 • Certificate of achievement completed the advance filler course
 • Attendance in Galderma Total Portfolio Approach THIS IS MY LOOK
 • Attendance in Kiss & Smile exclusive hands-on workshop by Restylane Kysse
 • Attendance in Meet the New Volite by Juvederm
 • Attendance in MD codes Look by Allergan
 • Attendance of Advance techniques for facial thread lifting By K2 Lifting workshop
 • Certificate of attendance 1st MINT Global Submit in Thailand 2023
 • Certificate of attendance 13th Recent Advances in Aesthetic Dermatology (RAAD2023) , MFU
 • Attendance Inhouse training of and Ultraformer MPT
 • Attendance Inhouse training of Nabota injection
 • Certificate of attendance Belotero Revive Exclusive Hands-on Workshop, MERZ
 • Certificate of attendance cosmetic dermatology 2023 : Aesthetics Anatomy (upper face) , RAMA dermatology
 • Certificate of achievement of training Hand on Botox Lower face , RMI
 • Certificate of attendance I-Thread Lifting Workshop , I-Thread Academy
 • Certificate of attendance training Hands on Volumetric Rejuvenation; Under eye By AAM