หมอเพชรชิว ว 61076

พญ.เพชรแกมพลอย ชิว (หมอเพชรชิว)

Dr.Petchgamploy Chiu

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ว 61076

ประวัติ / Education

  • จบคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ Post Graduate Diploma in Clinical Dermatology จาก Queen Mary University of London
  • certified in advance filler injection
  • certified in advance botox injection
  • trained for Sigmalift and Ulthera procedure
  • trained for meso injection and vital injector”