หมอลิซ่า ว.60639

พญ.ฬิษา สุวรรณเกษการ (หมอลิซ่า)

Dr.Lisa Suwannaketkarn

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ว.60639

ประวัติ / Education

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล (Doctor of Medicine) พบ.
 • วุฒิบัตร สาขา อายุรศาสตร์ ( Diploma of the Thai Board of Internal Medicine) วว.
 • กำลังศึกษา หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(ปริญญาโท) ด้าน เวชศาสตร์ความงาม (Master degrees in Aesthetic Medicine, MSc), วท.ม.
 • แพทย์ประจำบ้านสาขา ตจวิทยา ที่สถาบันโรคผิวหนัง ประจำปีการศึกษา 2567 (หลักสูตรเพื่อวุฒิบัตร ตจวิทยา, วว.) Dermatology Residency Class of 2024
 • MD code look (Injector) เรียนแก้ปัญหาใต้ตา และการฉีด Filler พื้นฐาน จัดโดยบริษัท Allergan
 • MD code fundamental (Injector) เรียนการแก้ปัญหา Midface จัดโดยบริษัท Allergan
 • MD code 7/9 point shape (Injector) เรียนการแก้ไขปัญหา Lower Face and Jawline จัดโดยบริษัท Allergan
 • มีพื้นฐานการฉีด Botox ขั้น basic, intermediate, advance, body toxin และผ่านการอบรมกับ Trainer ในระดับประเทศ
 • มีประสบการณ์ และความชำนาญในการฉีด Filler ทุก area ยกเว้นหน้าผาก และจมูก และผ่านการ training กับ certified-trainer ระดับ ประเทศ ในทุกarea
 • มีประสบการณ์การใช้เครื่อง Laser และ workshop ในกลุ่มเครื่องยกกระชับ Picosecond Laser (Pico way, Pico discovery) และ เครื่องมือทางความงาม
 • เข้าอบรม Cadaver Workshop for Filler Injection จัดที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ Soft Cadaver
 • เข้าอบรม Cadaver Workshop for Toxin Injection จัดที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ Soft Cadaver
 • Moderator งานประชุมนานาชาติ WCAM 2023 (World Congress Aesthetic Surgery-Medicine)
 • เข้าร่วมการอบรม Complication Management for Filler and Toxin จัดโดย บริษัท Allergan
 • มีประสบการณ์ การฝึกอบรม การใช้ Ultrasound ในหัตถการ ความงาม
 • เข้าร่วมงานประชุมfiller ระดับโลก Gain Global Dubai 2023 ประเทศ สหรัฐ อาหรับเอมิเรต
 • เข้าร่วมงานประชุมความงามระดับโลก IMCAS World Congress 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • เข้าร่วมงานประชุม ความงามระดับโลก AMWC 2024 (Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress) ที่กรุง มอนติคาร์โล ประเทศ โมนาโค-Certificate of attendance Everything You need to know about dermatology, Department of dermatology of chulalongkorn university