หมอมุก ว.58006

พญ.ช่อทิพย์ จิตอุดมธรรม (หมอมุก)

Dr. Chotip Jitudomtham

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ว 58006

ประวัติ / Education

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • กำลังศึกษาต่อ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ความงาม, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ปีที่2)
 • ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการฉีดโบทูลินุ่มท็อกซิน โดยเทรนเนอร์ชั้นนำของประเทศ สามารถฉีดโบทูลินุ่มท็อกซินในทุกข้อบ่งชี้ ได้แก่ ริ้วรอย, ลดขนาดกล้ามเนื้อ เช่น กราม, ต้นแขน, น่อง ,ลดอาการoffice’s syndrome และ ลดเหงื่อที่รักแร้
 • ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการฉีดฟิลเลอร์ โดยเทรนเนอร์ชั้นนำของประเทศ สามารถฉีดฟิลเลอร์ในตำแหน่ง หน้าผาก, ขมับ, หน้าแก้มและใต้ตา, ยกกรอบหน้า,ปาก และคาง
 • ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการใช้เครื่องยกกระชับ ได้แก่ Ultraformer, Ultherapy, Thermage, Morpheus8, SylfirmX และ Potenza
 • ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการร้อยไหม I-thread สำหรับการยกกระชับใบหน้า โดยเทรนเนอร์ชั้นนำของประเทศ
 • ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการใช้เครื่องพิโคเลเซอร์ ได้แก่ Picoway, Picodiscovery, Picosure และ Picoplus
 • ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการใช้เครื่องเลเซอร์กำจัดขน ได้แก่ long pulsed Nd:YAG, Diolde
 • ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการฉีด Collagen Biostimulators ได้แก่ Sculptra
 • ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการฉีดskinbooster โดยเทรนเนอร์ชั้นนำของประเทศ ในกลุ่มฟิลเลอร์ ได้แก่ juvederm volite, belotero revive และในกลุ่มไม่ใช่ฟิลเลอร์ได้แก่ rejuran, revs
 • เข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านผิวหนังและความงามอย่างสม่ำเสมอทั้งในและต่างประเทศ”