หมอแอปเปิ้ล ว 42939

พญ.อารยา พงศ์พันธ์ไพศาล (หมอแอปเปิ้ล)

Dr. Araya phongpanpisan

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ว 42939

ประวัติ / Education

 • Doctor of medicine, Prince of Songkla University PSU
 • Certificate Internship ,Yala hospital.
 • Certification of attendance hand on Cadaveric dissection workshop for toxin injection at Faculty of Medicine Siriraj hospital.
 • Certification of achievement of training hand on Botox total face ,RMI
 • Certification of achievement of training hand on Thread lift of total face ,RMI
 • Certification of achievement of training hand on filler : How to beautify lower face: chin and jawlines ,RMI
 • Certification of achievement of training hand on filler : How to beautify lips and marionette lines ,RMI
 • Certification of achievement of training hand on lips filler injection,AISA
 • Certification of attendance Sculptra exclusive hand on workshop.
 • Attendance and hand on in MD codes lip and chin ,AMI
 • Attendance in fundamental for filler and skin quality, AMI
 • Attendance how to inject filler for beautify lips and smile, Galderma.
 • Attendance and hand on mid face filler by Dr. Chidchon Sakjirapapong
 • Attendance and hand on mid face filler by Dr.
  Kamphon Socharoentam.